Ken je het doelgroepregister? Nee? Je bent niet de enige. Het is wel belangrijk om meer te weten te komen over dit register van mensen met een arbeidsbeperking, want het kan een hoop gedoe schelen als medewerkers ziek worden. We vertellen er in dit artikel graag meer over. 

Wat is het doelgroepregister? | In het doelgroepgregister staan mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap hebben. Een werknemer kan echter ook in dit register worden opgenomen omdat hij of zij gebruik maakt van één van de voorzieningen van het UWV, denk hierbij aan: een jobcoach, dienstverlenging voor doven, blinden of mensen met een motorische handicap, meeneembare hulpmiddelen of vervoersdiensten.

Als een medewerker ondersteuning krijgt bij werk via de gemeente kan hij of zij ook in het doelgroepregister worden opgenomen. Dit moet dan wel een voorziening zijn op basis van de Participatiewet.

Waarom een medewerker uit het doelgroepregister aannemen? | Het is je verantwoordelijkheid om na te gaan of medewerkers zijn opgenomen in het doelgroepregister, bij het aannemen van de werknemer of in ieder geval bij de eerste verzuimmelding. Het biedt niet alleen financieel voordeel, maar helpt ook mee aan de banenafspraak te voldoen.

Banenafspraak en quotumregeling | Neem je iemand uit het doelgroepregister in dienst, dan telt deze baan mee voor de ‘banenafspraak’ en de quotumregeling. Volgens de banenafspraak, gemaakt door werkgevers en het kabinet, moeten er in 2026 in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als dat niet is gelukt in 2026, dan zal er gewerkt gaan worden met een quotumregeling. Werkgevers worden zo door de overheid gedwongen om banen te creëren voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Geen loondoorbetalingsverplichting | Werknemers die in het doelgroepregister staan hebben een ‘no-riskpolis’. Dat wil zeggen dat er bij ziekte geen loondoorbetalingsverplichting is. De loondoorbetalingsverplichting voor werknemers geldt tijdens de eerste twee ziektejaren. Is de medewerker opgenomen in het doelgroepregister, dan krijgt hij of zij direct een Ziektewetuitkering via het UWV.

Achteraf constateren kan je duur komen te staan | Het is belangrijk om te weten of een nieuwe werknemer in het doelgroepregister staat, zodat je bij ziekte van zo’n werknemer niet trouw het loon blijft doorbetalen. Als er namelijk (achteraf) geconstateerd wordt dat de medewerker in het doelgroepregister staat, dan kan je dat duur komen te staan. Een werkgever kan maximaal een jaar met terugwerkende kracht een werknemer uit het doelgroepregister melden bij het UWV. Het UWV zal dan maximaal een jaar alsnog Ziektewetuitkering ontvangen. De overige loonkosten zijn voor de werkgever.

Hoe weet je of een medewerker in het doelgroepregister is opgenomen? | Wil je weten of een werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? Dit kun je via het werkgeversportaal van het UWV opvragen. Voor een sollicitant of uitzendkracht doe je dit met zijn/haar Burgerservicenummer. Voor een werknemer of een gedetacheerde werknemer kan dit met zijn/haar Burgerservicenummer of met het loonheffingennummer. Je ziet dan of de werknemer is opgenomen, de reden waarom is niet zichtbaar.

Als een werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden om in het register te zijn opgenomen, dan kan hij of zij een verzoek tot uitschrijven indienen bij het UWV. De werkgever krijgt hiervan bericht via het UWV.