Investeren in een Risicoinventarisatie- en -evaluatie (RI&E) is, naast dat een wettelijke verplichting is sinds 1994, één van de beste investeringen die je als werkgever in je organisatie kunt doen. Althans, zo denken wij erover. Je voorkomt verzuim, je borgt ermee dat je als organisatie blijft functioneren als er zieke medewerkers zijn, je kunt efficiënter werken, personeel behouden en je bent een aantrekkelijke werkgever. Uiteindelijk gaat het erom dat u met een RI&E onnodige kosten voorkomt in de toekomst. Het is niet voor niets dat de overheid een campagne is gestart in 2020 gericht op werkgevers om te wijzen op het nut en de noodzaak van het opstellen van een RI&E en Plan van Aanpak.

Een onevenredig hoog percentage rug- en nekklachten in de organisatie. Latent pestgedrag onder werknemers. De opslag van gevaarlijke stoffen waarvoor geen protocol bestaat wanneer er iets onverhoopt misgaat. Met een RI&E brengt een veiligheidskundige in kaart waar er risico’s binnen uw organisatie zijn voor verzuim in de (nabije) toekomst. Samen met uw casemanager bij NLG Arbo wordt er een pragmatisch plan van aanpak opgesteld om veilig werken te bevorderen en zo de risico’s op verzuim te verkleinen. Zijn de documenten/protocollen op orde bij een calamiteit? Zijn de bureau’s en stoelen in hoogte verstelbaar om rug- en nekklachten te helpen voorkomen? Is het wellicht verstandig om het management een ‘opleiding leidinggeven’ te laten volgen om een cultuurverandering op gang te brengen?

Deze stappen zijn preventieve maatregelen om verzuim in de toekomst te voorkomen. Het is bovendien een investering in efficiënter werken. Vanaf 2022 zal de overheid strenger toezicht houden en handhaven op het hebben van een RI&E en een Plan van Aanpak. Wees er op tijd bij en vraag bij uw case manager naar de mogelijkheden bij NLG Arbo. Wij kunnen dit namelijk op maat voor u verzorgen.

Op onze vestigingen kunt u meer informatie krijgen over RI&E..