“Uiteindelijk gaat het om het borgen van de kwaliteit van de casemanager”; zegt Loes Verfaille-Heins, voorzitter van de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC). “Als beroepsvereniging bieden wij de mogelijkheid aan onze leden om zichzelf te blijven ontwikkelen, waarmee het niveau van onze leden wordt verhoogd. Op deze wijze kunnen wij het effect van en het resultaat van het casemanagement in de praktijk versterken en professionaliseren.” Kortom, de RNVC zorgt voor normstelling en kwaliteitsborging, belangenbehartiging, verbetering van de zichtbaarheid en erkenning van het beroep.

Onafhankelijkheid en een titel waar je op kunt bouwen | De keurmerken Crov® en Rccm® zijn dé waarborgen voor hoogwaardig casemanagement waarbij o.a. volledig voldaan wordt aan de wettelijke eisen en er geen onnodige kosten worden gemaakt. Deze keurmerken mogen uitsluitend gevoerd worden door de registerleden van de RNVC. Het keurmerk is beschermd door inschrijving bij het Benelux-Bureau voor het intellectuele eigendom.

“Onze casemanagers werken onafhankelijk en volgen onze beroepscode en ethische gedragscode”, vervolgt Loes Verfaille-Heins. Dit zijn uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord  te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht  kunnen komen. Het belangrijkste doel is: het waarborgen van ethisch verantwoord handelen. Deze code biedt Register casemanagers daarmee een verantwoorde basis van normen en waarden waarop  zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen. Om de titel Crov® of Rccm® te mogen voeren is het een vereiste om ingeschreven te staan in het register van de RNVC. Een van onze belangrijkste taken is, dat RNVC die hoge kwaliteit waarborgt, en de  toegevoegde waarde van het beroep actief uitdraagt.

Minimaal drie masterclasses per jaar volgen | Gedurende het héle jaar voldoet elk lid aan de kwalificatie-eisen van de RNVC. In het leer-managementsysteem, waarin de casemanager zichzelf toetst, wordt maandelijks de nieuwste content op het gebied van trends, wet- en regelgeving en ontwikkelingen, die het vak raken, aangeboden. De leden hebben toegang tot 12 masterclasses per jaar, die mede door de RNVC worden ontwikkeld, zoals de mees recente masterclass: re-integratie na een ongeval. Elk lid volgt minimaal drie masterclasses, dit is onderdeel zijn van onze  jaarlijkse registratie eisen.

 Samen ben je meer waard | De RNVC neemt haar verantwoordelijkheid. Loes Verfaille-Heins: “Wij zitten aan tafel bij de stakeholders en praten mee over de toekomst van dit complexe vak. Het is ook belangrijk om op het scherpst van de snede te discussiëren over de ontwikkelingen hiervan”, zegt de voorzitter. “Wij zijn als RNVC bestuur zelf allemaal werkzaam als casemanagers en begrijpen wat er nodig is in de markt en dienen geen commercieel belang.”

Loes Verfaille – Heins