“Jezelf veilig voelen op het werk, zowel fysiek als mentaal. Dat is toch wat je wilt. Of niet soms?”, zegt Maarten Schepers van het Expertisecentrum Sociale Veiligheid, een partner van NLG Arbo, met een glimlach. “Helaas is dat niet altijd het geval. Elke dag weer worden we daarmee geconfronteerd.” Het expertisecentrum is er om werkgevers en werknemers bij te staan. Op het moment dat Sociale Veiligheid op de agenda komt te staan. Zowel preventief als acuut.

 Als werkgever ben je wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel. De arbeidsrisico’s die binnen jouw bedrijf spelen, breng je in kaart en je maakt een Plan van Aanpak om die risico’s te beperken. Hieronder vallen ook risico’s op psychosociaal vlak. Denk daarbij niet alleen aan grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie, maar ook aan onregelmatige werktijden en werkdruk.

Plan van Aanpak en direct aan de slag | “Dat is nu precies waar wij in beeld komen. We kunnen samen met de werkgever een plan van aanpak opstellen. Natuurlijk blijft het niet bij het opstellen van een plan. Wij zijn immers praktijkmensen. Zo leren wij managers om signalen te herkennen op het moment dat een medewerker spanning opbouwt of leren wij hoe je omgaat met moeilijk gedrag.”

Maarten vervolgt: “Het leven is grillig en niet altijd voorspelbaar. Iemand die zijn dierbare verliest, of bijvoorbeeld relationele problemen heeft, zijn zaken die je ineens kunnen overkomen. Dan gaat het vooral om aandacht geven, naast iemand durven staan. Altijd met de filosofie dat het eigenaarschap bij jezelf ligt. Vanuit onze expertise kunnen wij ondersteuning bieden maar je zit zelf aan het stuur van je eigen leven. Samen op onderzoek uit, meer inzicht en grip krijgen op je eigen handelen maar wel zelf je verantwoordelijkheid nemen over je proces.”

Hoe eerder er een veilige situatie ontstaat, hoe groter eenieder zelf kan bijdragen aan de sociale veiligheid in de groep, het team, de organisatie, de maatschappij. Dat is de visie van het Expertisecentrum.

Een traject bij het Expertisecentrum Sociale Veiligheid kent in principe een vaste duur. Afhankelijk van de vraag kan indien nodig of gewenst worden verlengd. Belangrijkste is dat we snel in actie komen, helder communiceren en de verschillende stappen inzichtelijk maken. “Wij garanderen binnen vier weken het intakegesprek. Dat is niet alleen fijn voor de medewerker maar ook voor de werkgever.”

Wil je meer weten over Sociale Veiligheid en wat het Expertisecentrum voor jouw organisatie zou kunnen betekenen, informeer dan gerust bij je casemanager.