Ik heb nu een vraag

Vragen

Hiernaast vindt u een lijst met veel voorkomende vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op.

Mijn medewerker wil mij niet vertellen hoe het met haar gaat, wat nu?

Ziekte blijft een beladen onderwerp. Zowel voor u als werkgever omdat u wilt weten hoe het met uw medewerker is en natuurlijk een inschatting wilt kunnen maken, wat dit voor uw team en het uitvoeren van de werkzaamheden betekent. En de ziekte van de medewerker is een persoonlijke en vertrouwelijke kwestie tegelijkertijd. U mag als werkgever niet vragen hoe ziek iemand is of wat hij of zij heeft. U kunt wel vragen stellen die te maken hebben met het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals hoe lang denk je dat je thuis blijft? Ben je in staat om vanuit huis te werken en welke afspraken moeten er verzet worden?

Mijn medewerker moet gaan re-integreren, maar hij zegt dat hij niet kan.

Bij re-integratie zijn er in gezamenlijkheid bepaalde afspraken gemaakt. Als uw werknemer de re-integratieverplichting niet nakomt, dan zijn er meerdere mogelijkheden om de naleving te kunnen afdwingen. U als werkgever kan met een deskundigenoordeel bij het UWV de re-integratie inspanningen laten toetsen. Daarnaast is het mogelijk om, nadat u uw werknemer zonder succes schriftelijk gewaarschuwd hebt, het loon op te schorten of het loon stop te zetten.

Mijn medewerker is vaak ziek door het beoefenen van een sport. Hoe ga ik daar mee om?

Ieder mens is vrij om de sport te beoefenen die hij kiest. Als werkgever mag je een medewerker niet verbieden een bepaalde sport of hobby uit te oefenen. Ook niet als hij/zij daardoor regelmatig ziek of geblesseerd thuis zit. Je kunt als werkgever natuurlijk wel dit punt op tafel leggen en gezamenlijk te komen tot een werkbare situatie. Een situatie waarbij u als werkgever minder hinder ervaart van deze sport of hobby.

De bedrijfsarts geeft geen antwoord op mijn vraag, hoe ga ik hier mee om?

Het is in dit geval het beste om met de bedrijfsarts een gesprek in te plannen en hierover in gesprek te gaan. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Ik ben nog geen klant van NLG Arbo en heb een loonsanctie gekregen, wat nu?

We adviseren u een van de kantoren van NLG Arbo bij u in de regio te bellen en een afspraak te maken. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden die wij voor hebben en de behoefte die u heeft. Wij krijgen regelmatig dergelijke vragen en kunnen dit voor u in behandeling nemen.

We kunnen weer meer op kantoor werken, maar mijn medewerker wil liever thuis blijven werken. Wat nu?

Bij besmettingsgevaar zal de GGD het besluit nemen de werklocatie te sluiten. Zolang hier geen sprake van is en u als werkgever de medewerkers in staat stelt volgens de ‘corona regels’ te werken, wordt van werknemers verwacht dat zij naar hun werkplek komen. Wanneer een werknemer dit niet doet, zonder deugdelijke grond of toestemming, geldt dit als werkweigering. Na een waarschuwing kan een werkgever besluiten het loon stop te zetten en in het uiterste geval kan dit leiden tot ontslag. Met wederzijds goedvinden kunnen er natuurlijk wel afspraken worden gemaakt over (een aantal dagen) thuis werken.

Wij hebben NLG-Arbo leren kennen als een zeer plezierige en ervaren sparingspartner. Voor alle vragen kunnen we terecht. Prima terugkoppelingen op allerlei gebied. Echt een aanbeveling waard!

Annemarie, werkgever

Apeldoorn

Neem contact met ons op

U wilt iemand spreken van NLG Arbo. Bel of mail gerust met een van onze kantoren en we staan u graag te woord.


Volg ons en blijf op de hoogte

Bij u in de regio

Je vindt NLG Arbo door het hele land. De meeste van onze klanten komen dan ook bij ons uit de buurt. We ‘verstaan’ elkaar. Hebben een gegronde kennis van de regio. En een groot en betrouwbaar netwerk van (zorg)profesionals. En een gegronde kennis van Arbo natuurlijk. Daar heb je als ondernemer wat aan.

NLG - Bij u in de regio
NLG - Verzuimaanpak
NLG - Preventie

Kwaliteit voorop

DNV-GL
DNV-GL
othersideatwork