Als het gaat om je privéleven is het vanzelfsprekend dat je bezorgd bent of je gezin, je familie, je vrienden zich happy voelen. En op de momenten dat dat niet het geval is geef je extra aandacht. Even samen een kopje koffie of thee en bijkletsen, je hart luchten, hete hangijzers bespreken en wegnemen als dat kan. Voor wat betreft de veiligheid in huis, heb je daar ook goed over nagedacht. Bij dat afstapje van de achterdeur heb je een lampje opgehangen omdat je anders “je nek breekt”. En bij de lage ingang naar de kelder heb je wat foam op het kozijn geplakt zodat je je je hoofd wat zachter stoot, mocht dat onverhoopt toch gebeuren.

Je wilt toch voorkomen dat je collega’s en medewerkers hun spreekwoordelijke ‘nek breken’ of ‘lelijk hun hoofd stoten’

Op het werk zou het niet anders ‘moeten’ zijn. Je wilt ook hier voorkomen dat je collega’s en medewerkers ‘hun nek breken’ of ‘hun hoofd lelijk stoten’, spreekwoordelijk gezien dan. Het voorkomt niet alleen verzuim, maar het creëert een werkomgeving waarin zij het beste kunnen functioneren. Waarin ze dàt kunnen doen en laten zien waarvoor jij ze na het sollicitatietraject zo zorgvuldig hebt uitgekozen. En dat wil je uiteraard maximaal behouden.

Het wordt vanuit de overheid verwacht dat een werkgever een RI&E laat doen. Omdat het zoveel ellende voorkomt, omdat je daardoor op tijd kunt anticiperen en de werkomgeving gezond houdt voor jouw medewerkers. En dus voor jouw organisatie. En dat spreekt je als ondernemer en werkgever natuurlijk aan. Dus op de vraag “waarom heb je een RI&E? is het antwoord voor de hand liggend, “dààrom heb ik een RI&E”.

Je casemanager van NLG Arbo kan je er alles over vertellen en het voor je begeleiden. Dus bel hem of haar gerust eventjes.