Voorkomen is beter dan genezen, zo luidt de uitdrukking. En dat is niet voor niets. Maar om te kunnen voorkomen, zul je je antennes goed uit moeten hebben in je organisatie. Goed weten wat er speelt. Waar de eventuele kwetsbare punten zijn. Inspelen daarop om ervoor te zorgen dat er geen schade ontstaat, in welke vorm dan ook.
Om die reden moet elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Vaak wordt deze functie als neventaak ingevuld naast de functie die iemand uitoefent. Bij bedrijven die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben, mag de werkgever zelf deze functie vervullen. 
 
De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan het gezond en veilig werken binnen het bedrijf. Doordat de preventiemedewerker zelf binnen het bedrijf werkt en de collega’s en de werkomgeving goed kent vervult hij of zij een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.
 
Hoe fijn is het als je erop kunt vertrouwen dat het opvangen van signalen over de (sociale)veiligheid van jouw medewerkers in goede handen is bij de preventiemedewerker.
 
De week van 20 t/m 24 juni is het de week van de RI&E, dit is een uitgelezen kans om binnen jouw bedrijf te polsen wie bij jou de preventiemedewerker wil worden.
 
Heb je nog vragen naar aanleiding hiervan neem dan gerust contact op met jouw eigen casemanager.