Mensen hebben schulden, je leest het overal. Kleine schulden die grote schulden worden. Die zorgen voor stress en voor grote zorgen. Deze mensen zijn meestal ook werknemers. Misschien wel werknemers bij jou in het bedrijf of op de afdeling. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de werkgevers te maken heeft met werknemers die schulden hebben. Wat merk je hiervan als werkgever? Wat zou je kunnen doen om de gevolgen hiervan voor de betreffende werknemer en voor de organisatie zo klein mogelijk te houden? Op deze vragen gaan we in dit artikel in.

De werknemer is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen privé situatie en de beslissingen die hij daarin neemt. Die privé situatie die op orde was kan ineens veranderen in een dramatische situatie waar men niet graag over praat. Een scheiding of het verlies van de partner kan de aanleiding zijn. Maar ook leuke gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind kan ervoor zorgen dat er ineens financiële problemen ontstaan. Voor laaggeletterde werknemers is het risico op financiële problemen vele malen groter. Ze hebben meer moeite om geldzaken te regelen en om brieven van schuldeisers te begrijpen. Ook vinden zij het lastiger om hulp te vinden bij geldzaken, in de steeds complexere en digitale wereld

Het NIBUD heeft vastgesteld dat de kosten voor een fulltime zieke medewerker met een modaal salaris voor de werkgever al gauw zo’n dertienduizend euro bedragen. Dit betreft de kosten voor onder ander de loondoorbetaling tijdens verzuim, re-integratie activiteiten, de inzet van vervangend personeel en natuurlijk ook het verlies van productiviteit.

Zoals gezegd zijn financiële problemen vaak onderwerpen waar schaamte omheen hangt en waar men niet graag over praat. Erover praten is echter juist de eerste stap naar het krijgen van hulp. Ondersteuning van bijvoorbeeld de werkgever kan voor de werknemer wel grotere problemen voorkomen. Maar als je werknemer er niet over praat en niet om hulp vraagt, hoe kun je als werkgever weten of een dergelijk probleem speelt en wat kun je als werkgever doen om je werknemer te helpen om erger te voorkomen.

Je kunt als werkgever je werknemers helpen bij het voorkomen en beperken van financiële ellende door het toepassen van een aantal praktische tips:

Wees alert op andere vroege signalen | geldstress, minder concentratie en (kort) ziekteverzuim, vragen om een lening, een loonbeslag, vragen over het “late” betaalmoment van het salaris, denk mee bij life events zoals een scheiding, een kind krijgen, een verhuizing etc.;

Besteed regelmatig aandacht aan geldzaken Besteed regelmatig aandacht aan geldzaken door middel van een artikel in uw nieuwsbrief of personeelsblad of op uw intranet. Bijvoorbeeld de week van het geld (in maart), belastingaangifte (april), betaling van het vakantiegeld of dertiende maand, feestdagen, overstappen van zorgverzekering (december), en goede voornemens in januari.

Bied een financiële gezondheidscheck aan | een check op de huidige situatie, bijvoorbeeld over voldoende buffer, inkomsten en uitgaven op een rij zetten, gebruik van voorzieningen en toeslagen. In dat geval is een gesprek met een budgetcoach aan te raden.

Verwijs naar websites met informatie over geldzaken | Daarop staan geldtips voor alle leeftijden en levensgebeurtenissen, zoals samenwonen of trouwen, een kind krijgen, een huis kopen, scheiden, kinderen die 18 worden of gaan studeren, ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Maar ook huishoudboekjes en leren omgaan met geld.

Organiseer een workshop over geldzaken | De workshop kan gaan over pensioenvoorlichting, de risico’s die mensen lopen als ze ziek worden, uit elkaar gaan of aandachtspunten bij de aankoop van een huis. Een andere invalshoek is een workshop over rondkomen met weinig geld.

Bied werknemers een tool of e-learning aan over omgaan met geld| Er zijn diverse tools beschikbaar om uw werknemer te helpen om beter om te gaan met hun geld. Voorbeelden hiervan zijn digitale huishoudboekjes, de finsnap tool, Nibud geldplannen, het Geldvinder platform voor financiële fitheid en de mijnsofie.nl app met extra diensten voor werkgevers.

Het gaat hier niet over het overnemen van de verantwoordelijkheden van de werknemer maar over het helpen met het terug krijgen van de regie over de privé situatie. Het helpen van jouw werknemers  zorgt enerzijds voor een sterkere band en een loyale werknemer. En aan de andere kant beperkt het de financiële schade voor jouw organisatie.

Heeft dit artikel jou als werkgever op ideeën gebracht en wil je hier graag verder over sparren, neem dan gerust contact op met je casemanager, we helpen je graag.